កំពូលមេដឹកនាំផ្តាច់ការទាំង៧រូប

សៀវភៅ “កំពូលមេដឹកនាំផ្តាច់ការទាំង៧” គឺជាសំណុំឯកសារដែលបានបង្ហាញអំពីដំណើរជីវិត ការតស៊ូ និងរបៀបដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំង៧រូប ក្នុងពិភពលោក នាសតវត្សរ៍ទី២០ និងសតវត្សរ៍ទី២១​។

ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសៀវភៅបែបប្រវត្តិសាស្រ្ត សៀវភៅនេះនឹងជួយពង្រឹងនូវចំណេះដឹង ក៏ដូចជាធ្វើឱ្យមិត្តអ្នកអានមើលឃើញជាក់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពរបស់ពិភពលោក ដែលវាបានញ៉ាំង មនុស្សមួយចំនួនឱ្យផ្លាស់ប្ដូរគំនិត ព្រមទាំងក្រោកឡើងប្រឆាំងចំពោះអ្វីដែលខ្លួន​មិនពេញចិត្តនៅក្នុងសង្គមជាតិ​។ អត្ថន័យនៅក្នុងសៀវភៅកម្រាស់ជិត២៦០ទំព័រនេះ នឹងនាំអារម្មណ៍មិត្តអ្នកអានទៅស្វែងយល់អំពីដើមកំណើតនៃមេដឹកនាំផ្តាច់ការ​និង​ការកកើតនៃរបប​មួយ ការតស៊ូដើម្បីភាពផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមនុស្សសម័យមុន បូករួមទាំងការបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំផ្តាច់ការទាំងនោះ​។ ការសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបនៃការដឹកនាំនិងដំណើរជីវិតដែលពោរពេញទៅដោយឧបសគ្គរបស់ពួកគេ អាចនឹងជួយឱ្យបងប្អូនអ្នកអានមានគំនិតនិងវិធីសាស្រ្តក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជាតិនិងពិភពលោក ដើម្បីចៀសវាងការដើរចូលទៅក្នុងមហន្តរាយផ្សេងៗដូចជា សង្គ្រាមលោក និងការសម្លាប់រង្គាលជាដើម​។

ប្រជាជន គឺជាកូនសោក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ ស្ថិរភាព និងសន្តិភាព​។ ប្រជាជនខ្លួនឯងក៏អាចបង្កបង្កើតឱ្យមានភ្លើងបដិវត្តន៍ (បដិវត្តន៍អាចនាំមនុស្សទៅរកភាពរីកចម្រើនបាន ហើយក៏អាចនាំគ្រោះមហន្តរាយបានផងដែរ) និងការក្រោកប្រឆាំងតស៊ូពាសពេញផ្ទៃប្រទេសផងដែរ​។ ដូចនេះ ក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនកម្ពុជា គួររួមចំណែកក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសជាតិឱ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខ ក្នុងគោលដៅដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ហើយបង្ហាញពួកគេពីភាពអស្ចារ្យដែលយើងមាន មិនថា កាលពីសម័យអង្គរឬសម័យទំនើបនេះឡើយ​។​

6

Share

Description

សៀវភៅ “កំពូលមេដឹកនាំផ្តាច់ការទាំង៧” គឺជាសំណុំឯកសារដែលបានបង្ហាញអំពីដំណើរជីវិត ការតស៊ូ និងរបៀបដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំង៧រូប ក្នុងពិភពលោក នាសតវត្សរ៍ទី២០ និងសតវត្សរ៍ទី២១​។

ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសៀវភៅបែបប្រវត្តិសាស្រ្ត សៀវភៅនេះនឹងជួយពង្រឹងនូវចំណេះដឹង ក៏ដូចជាធ្វើឱ្យមិត្តអ្នកអានមើលឃើញជាក់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពរបស់ពិភពលោក ដែលវាបានញ៉ាំង មនុស្សមួយចំនួនឱ្យផ្លាស់ប្ដូរគំនិត ព្រមទាំងក្រោកឡើងប្រឆាំងចំពោះអ្វីដែលខ្លួន​មិនពេញចិត្តនៅក្នុងសង្គមជាតិ​។ អត្ថន័យនៅក្នុងសៀវភៅកម្រាស់ជិត២៦០ទំព័រនេះ នឹងនាំអារម្មណ៍មិត្តអ្នកអានទៅស្វែងយល់អំពីដើមកំណើតនៃមេដឹកនាំផ្តាច់ការ​និង​ការកកើតនៃរបប​មួយ ការតស៊ូដើម្បីភាពផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមនុស្សសម័យមុន បូករួមទាំងការបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំផ្តាច់ការទាំងនោះ​។ ការសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបនៃការដឹកនាំនិងដំណើរជីវិតដែលពោរពេញទៅដោយឧបសគ្គរបស់ពួកគេ អាចនឹងជួយឱ្យបងប្អូនអ្នកអានមានគំនិតនិងវិធីសាស្រ្តក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជាតិនិងពិភពលោក ដើម្បីចៀសវាងការដើរចូលទៅក្នុងមហន្តរាយផ្សេងៗដូចជា សង្គ្រាមលោក និងការសម្លាប់រង្គាលជាដើម​។

ប្រជាជន គឺជាកូនសោក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ ស្ថិរភាព និងសន្តិភាព​។ ប្រជាជនខ្លួនឯងក៏អាចបង្កបង្កើតឱ្យមានភ្លើងបដិវត្តន៍ (បដិវត្តន៍អាចនាំមនុស្សទៅរកភាពរីកចម្រើនបាន ហើយក៏អាចនាំគ្រោះមហន្តរាយបានផងដែរ) និងការក្រោកប្រឆាំងតស៊ូពាសពេញផ្ទៃប្រទេសផងដែរ​។ ដូចនេះ ក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនកម្ពុជា គួររួមចំណែកក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសជាតិឱ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខ ក្នុងគោលដៅដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ហើយបង្ហាញពួកគេពីភាពអស្ចារ្យដែលយើងមាន មិនថា កាលពីសម័យអង្គរឬសម័យទំនើបនេះឡើយ​។​

Additional information

ISBN

978-9924-539-34-6

Edition

1

Publisher

ហាតប៊ុក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “កំពូលមេដឹកនាំផ្តាច់ការទាំង៧រូប”