រចនាក្តីស្រមៃរបស់អ្នក តាមដែលអ្នកចង់បាន

ជីវិតមិនមែនមានតម្លៃដូចដែលយើងបានគិតនោះទេ ប៉ុន្តែជីវិតមានតម្លៃជាងអ្វីដែលយើងគិតទៅទៀត។
អ្នកខ្លះមិនព្រមបណ្ដោយឱ្យពេលវេលាកន្លងហួសទៅដោយគ្មានគោលដៅទេ ព្រោះខ្លួនជឿថាគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានតម្លៃរបស់វា។
អ្នកខ្លះមិនព្រមអង្គុយនៅស្ងៀមទេ ព្រោះយល់ថា«ពេលវេលាគ្រប់នាទីគឺមានតម្លៃជានិច្ច»។
ធ្លាប់មានគេមកប្រាប់ថា«បើពេលណាយើងមានក្ដីស្រមៃនោះ​ យើងត្រូវតែការពារវា ថែរក្សាវា និងកុំឱ្យអ្នកណាមកពង្រាត់វាទៅបានឱ្យសោះ»។ បើជឿពាក្យសម្ដីនេះហើយធ្វើតាមនោះ មិនយូរប៉ុន្មានក្ដីស្រមៃរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាការពិតមិនខាន។
មានមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់និងមិនយល់ថា​ តើអ្នកខ្លះគេទទួលបានជោគជ័យដោយរបៀបណា? យើងអាចយល់ថា«ព្រោះតែអ្នកទាំងនោះមានសំណាងល្អ ដូច្នេះធ្វើអ្វីក៏បានល្អទាំងអស់»។
តាមពិតទៅ គ្រប់គ្នាក៏ចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសំណាងល្អដែរ ប៉ុន្តែសំណាងល្អនោះ វាមានអាថ៌កំបាំងរបស់វាហើយអាថ៌កំបាំងទាំងនោះត្រូវបានយកមកផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសៀវភៅមួយនេះ។ ផ្ទៃខាងក្នុងរបស់វាមានវិធីងាយៗដែលនរណាៗក៏ធ្វើបានដែរ។ អ្នកមិនចាំបាច់ពូកែជាងអ្នកដទៃទេ អ្នកគ្រាន់តែអានឱ្យយល់ហើយធ្វើតាម អ្នកក៏អាចយកវិធីទាំងនេះទៅរចនាក្ដីស្រមៃរបស់អ្នកឱ្យក្លាយទៅជាការពិតជាប្រត្យក្ស។
ទំព័រ 192
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

3

Share

Description

ជីវិតមិនមែនមានតម្លៃដូចដែលយើងបានគិតនោះទេ ប៉ុន្តែជីវិតមានតម្លៃជាងអ្វីដែលយើងគិតទៅទៀត។
អ្នកខ្លះមិនព្រមបណ្ដោយឱ្យពេលវេលាកន្លងហួសទៅដោយគ្មានគោលដៅទេ ព្រោះខ្លួនជឿថាគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានតម្លៃរបស់វា។
អ្នកខ្លះមិនព្រមអង្គុយនៅស្ងៀមទេ ព្រោះយល់ថា«ពេលវេលាគ្រប់នាទីគឺមានតម្លៃជានិច្ច»។
ធ្លាប់មានគេមកប្រាប់ថា«បើពេលណាយើងមានក្ដីស្រមៃនោះ​ យើងត្រូវតែការពារវា ថែរក្សាវា និងកុំឱ្យអ្នកណាមកពង្រាត់វាទៅបានឱ្យសោះ»។ បើជឿពាក្យសម្ដីនេះហើយធ្វើតាមនោះ មិនយូរប៉ុន្មានក្ដីស្រមៃរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាការពិតមិនខាន។
មានមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់និងមិនយល់ថា​ តើអ្នកខ្លះគេទទួលបានជោគជ័យដោយរបៀបណា? យើងអាចយល់ថា«ព្រោះតែអ្នកទាំងនោះមានសំណាងល្អ ដូច្នេះធ្វើអ្វីក៏បានល្អទាំងអស់»។
តាមពិតទៅ គ្រប់គ្នាក៏ចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសំណាងល្អដែរ ប៉ុន្តែសំណាងល្អនោះ វាមានអាថ៌កំបាំងរបស់វាហើយអាថ៌កំបាំងទាំងនោះត្រូវបានយកមកផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសៀវភៅមួយនេះ។ ផ្ទៃខាងក្នុងរបស់វាមានវិធីងាយៗដែលនរណាៗក៏ធ្វើបានដែរ។ អ្នកមិនចាំបាច់ពូកែជាងអ្នកដទៃទេ អ្នកគ្រាន់តែអានឱ្យយល់ហើយធ្វើតាម អ្នកក៏អាចយកវិធីទាំងនេះទៅរចនាក្ដីស្រមៃរបស់អ្នកឱ្យក្លាយទៅជាការពិតជាប្រត្យក្ស។
ទំព័រ 192
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

Additional information

ISBN

ISBN-0000

Edition

0

Publisher

រោងពុម្ពព្រៃស

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “រចនាក្តីស្រមៃរបស់អ្នក តាមដែលអ្នកចង់បាន”