វិធីបង្រៀនកូនឱ្យធ្វើជាថៅកែ

កូនជឿចុះថា មនុស្សគ្រប់រូបគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលពូកែនិងទទួល បានជោគជ័យ ប៉ុន្តែផ្លូវដែលនាំកូនឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនោះ ស្ទើរ តែអាចនិយាយបានថា«គ្មានផ្លូវណាដែលងាប់ក្រឡាទេ»។
រឿងដែលយើងអាចធ្វើឱ្យកូនបាននោះ គឺប្រមូលយកអាថ៌កំបាំង ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ ចេញពីអត្ថបទផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ ជាច្រើនមកនិយាយឱ្យកូនស្តាប់សម្រាប់យកទៅប្រៀបធៀប និងប្រើឱ្យ សមស្របជាមួយនឹងខ្លួនឯង។
កូនសាកមកមើលថាតើអ្នកដែលពូកែខាងគ្រប់គ្រង គេនិយាយពី រឿងនេះថាយ៉ាងម៉េចខ្លះ?
កូនសម្លាញ់…ថៅកែល្អ«ត្រូវមានអព្ភន្តរញាណ»។ គេនិយាយថា ដំណាក់កាលដំបូងដែលឈានទៅជាថៅកែនោះ គឺកូនត្រូវតែឈ្លាសវៃ ក្នុងការគិត និងក្នុងការសម្រេចចិត្ត រួមទាំងឈ្លាសវៃក្នុងការដោះស្រាយ បញ្ហាផ្សេងៗបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងសមរម្យ។
ការដែលអាចក្លាយទៅជាថៅកែដ៏ល្អនោះ កូនត្រូវចេះសួរសំណួរ ចំពោះខ្លួនឯងជានិច្ច ដើម្បីឱ្យខួរក្បាលបានគ្រប់គ្រងនិងប្រើអព្ភន្តរញាណ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចស្វែងរកចម្លើយផ្សេងៗបានរហ័ស។
ចូរសិក្សាអំពីកំហុសឆ្គង ពេលដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការងារ គ្រប់គ្រង។ ជម្រើសដែលងាយបំផុតគឺធ្វើនូវរឿងអ្វីដែលគេរំពឹងឱ្យធ្វើ។ បើកូនគឺជាមនុស្សថ្មីសម្រាប់ការងារនេះ អ្នកដទៃតែងតែយល់ច្បាស់ថា ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់សិក្សា ប៉ុន្តែកូនអាចសិក្សាពីកំហុសឆ្គងរបស់ ខ្លួនឯងបាន និងផ្តល់ពេលឱ្យច្រើនបំផុតតាមដែលអាចផ្តល់ទៅបានដល់ ការងារបន្ទាប់ៗទៀត ដែលអាចធ្វើឱ្យប្រសើរជាងមុនបាន។
ប្រសិនបើកូនហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើ កូននឹងអាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីផ្សេងៗបាន កូនអាចធ្វើអ្វីដែលប្លែកៗបាន។ សុំត្រឹមតែកូនកុំរាថយឱ្យសោះ គ្រាន់តែ ប៉ុណ្ណឹង… ភាពជោគជ័យប្រាកដជាមករកកូនជាក់ជាមិនខាន។
ទំព័រ 122
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

2

Share

Description

កូនជឿចុះថា មនុស្សគ្រប់រូបគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលពូកែនិងទទួល បានជោគជ័យ ប៉ុន្តែផ្លូវដែលនាំកូនឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនោះ ស្ទើរ តែអាចនិយាយបានថា«គ្មានផ្លូវណាដែលងាប់ក្រឡាទេ»។
រឿងដែលយើងអាចធ្វើឱ្យកូនបាននោះ គឺប្រមូលយកអាថ៌កំបាំង ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ ចេញពីអត្ថបទផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ ជាច្រើនមកនិយាយឱ្យកូនស្តាប់សម្រាប់យកទៅប្រៀបធៀប និងប្រើឱ្យ សមស្របជាមួយនឹងខ្លួនឯង។
កូនសាកមកមើលថាតើអ្នកដែលពូកែខាងគ្រប់គ្រង គេនិយាយពី រឿងនេះថាយ៉ាងម៉េចខ្លះ?
កូនសម្លាញ់…ថៅកែល្អ«ត្រូវមានអព្ភន្តរញាណ»។ គេនិយាយថា ដំណាក់កាលដំបូងដែលឈានទៅជាថៅកែនោះ គឺកូនត្រូវតែឈ្លាសវៃ ក្នុងការគិត និងក្នុងការសម្រេចចិត្ត រួមទាំងឈ្លាសវៃក្នុងការដោះស្រាយ បញ្ហាផ្សេងៗបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងសមរម្យ។
ការដែលអាចក្លាយទៅជាថៅកែដ៏ល្អនោះ កូនត្រូវចេះសួរសំណួរ ចំពោះខ្លួនឯងជានិច្ច ដើម្បីឱ្យខួរក្បាលបានគ្រប់គ្រងនិងប្រើអព្ភន្តរញាណ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចស្វែងរកចម្លើយផ្សេងៗបានរហ័ស។
ចូរសិក្សាអំពីកំហុសឆ្គង ពេលដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការងារ គ្រប់គ្រង។ ជម្រើសដែលងាយបំផុតគឺធ្វើនូវរឿងអ្វីដែលគេរំពឹងឱ្យធ្វើ។ បើកូនគឺជាមនុស្សថ្មីសម្រាប់ការងារនេះ អ្នកដទៃតែងតែយល់ច្បាស់ថា ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់សិក្សា ប៉ុន្តែកូនអាចសិក្សាពីកំហុសឆ្គងរបស់ ខ្លួនឯងបាន និងផ្តល់ពេលឱ្យច្រើនបំផុតតាមដែលអាចផ្តល់ទៅបានដល់ ការងារបន្ទាប់ៗទៀត ដែលអាចធ្វើឱ្យប្រសើរជាងមុនបាន។
ប្រសិនបើកូនហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើ កូននឹងអាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីផ្សេងៗបាន កូនអាចធ្វើអ្វីដែលប្លែកៗបាន។ សុំត្រឹមតែកូនកុំរាថយឱ្យសោះ គ្រាន់តែ ប៉ុណ្ណឹង… ភាពជោគជ័យប្រាកដជាមករកកូនជាក់ជាមិនខាន។
ទំព័រ 122
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

Additional information

ISBN

ISBN-0000

Edition

0

Publisher

រោងពុម្ពព្រៃស

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “វិធីបង្រៀនកូនឱ្យធ្វើជាថៅកែ”