សិល្បៈប្រើគំនិតគិតឆ្ពោះទៅមុខ

ញុំគាំទ្រគោលការណ៍៤ប្រការគឺគោលការណ៍នៃក្ដីស្រឡាញ់ ប្រាជ្ញា ការបែរមកមើលខ្លួន​​​​ឯង និងភាពរីកចម្រើន ដើម្បីសាងសេចក្ដីសុខឱ្យពិភពលោក។ សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាការប្រមូលការនិយាយរបស់ខ្ញុំដែលបានឱ្យទម្ងន់ទៅលើគោលការណ៍ទី៤គឺ​ គោលការណ៍នៃភាពរីកចម្រើនហើយការដែលខ្ញុំបាននិយាយទាក់ទងនឹងរឿងភាពមានបាន ការអភិវឌ្ឍខ្លួន សេចក្ដីសុខ និងជោគជ័យនោះមិនមែនគ្រាន់តែមើលតាមរយៈទស្សនៈផ្លូវលោកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាការមើលតាមទស្សនៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកខាងមុខ ដែលគួរតែជារឿងដែលមនុស្សភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍។
សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាសៀវភៅដែលល្អបំផុតដែលនិយាយទាក់ទងនឹងទ្រឹស្ដីនៃជោគជ័យ ដែលខ្ញុំហ៊ានអះអាងចំពោះមិត្តអ្នកអានគ្រប់គ្នាដោយភាពជឿជាក់១០០%។ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានវាដដែល​ៗម្ដងហើយម្ដងទៀត។ ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនឹងអាចសម្រេចជោគជ័យពិតប្រាកដនិង អាចអភិវឌ្ឍចិត្តវិញ្ញាណដ៏អាថ៌កំបាំងនិងមានថាមពលបាន។
ទំព័រ 124
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

2

Share

Description

ញុំគាំទ្រគោលការណ៍៤ប្រការគឺគោលការណ៍នៃក្ដីស្រឡាញ់ ប្រាជ្ញា ការបែរមកមើលខ្លួន​​​​ឯង និងភាពរីកចម្រើន ដើម្បីសាងសេចក្ដីសុខឱ្យពិភពលោក។ សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាការប្រមូលការនិយាយរបស់ខ្ញុំដែលបានឱ្យទម្ងន់ទៅលើគោលការណ៍ទី៤គឺ​ គោលការណ៍នៃភាពរីកចម្រើនហើយការដែលខ្ញុំបាននិយាយទាក់ទងនឹងរឿងភាពមានបាន ការអភិវឌ្ឍខ្លួន សេចក្ដីសុខ និងជោគជ័យនោះមិនមែនគ្រាន់តែមើលតាមរយៈទស្សនៈផ្លូវលោកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាការមើលតាមទស្សនៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកខាងមុខ ដែលគួរតែជារឿងដែលមនុស្សភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍។
សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាសៀវភៅដែលល្អបំផុតដែលនិយាយទាក់ទងនឹងទ្រឹស្ដីនៃជោគជ័យ ដែលខ្ញុំហ៊ានអះអាងចំពោះមិត្តអ្នកអានគ្រប់គ្នាដោយភាពជឿជាក់១០០%។ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានវាដដែល​ៗម្ដងហើយម្ដងទៀត។ ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនឹងអាចសម្រេចជោគជ័យពិតប្រាកដនិង អាចអភិវឌ្ឍចិត្តវិញ្ញាណដ៏អាថ៌កំបាំងនិងមានថាមពលបាន។
ទំព័រ 124
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm

Additional information

ISBN

ISBN-0000

Edition

0

Publisher

រោងពុម្ពព្រៃស

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “សិល្បៈប្រើគំនិតគិតឆ្ពោះទៅមុខ”