១៣៩អាថ៌កំបំាងជីវិតមានសេចក្តីសុខ

$2.856 $2.38

Publish date: 2021-12-17

Category: Life & Love

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

នៅលើលោកយើងនេះនៅមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលមានជីវភាពរស់នៅក្រីក្រទុគ៌ត អ្នកខ្លះពិការ អ្នកខ្លះត្រចៀកថ្លង់ ភ្នែកខ្វាក់ ត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតដោយលំបាកលំបិនបំផុត ហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនទៀតរស់នៅក្នុងសមុទ្រទុក្ខដែលកំពុងរង់ចំាជំនួយ។

យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជីវិតយើងមិនមែនបរិបូណ៌ទៅដោយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះឡើយ ទោះជាសំបកខាងក្រៅមើលទៅហាក់ដូចជាហ៊ឺហា តែខាងក្នុងវិញអាចលាក់ទុកនូវបញ្ហាជាច្រើន គ្រាន់តែមិនបង្ហាញឱ្យអ្នកណាដឹងតែប៉ុណ្ណោះ។

ចូរកុំកំណត់ក្តីសង្ឃឹមថា ជីវិតត្រូវតែប្រសើរបំផុតឱ្យសោះ ទោះ​បីថ្ងៃនេះយើងអាចប្រសើរ ប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអាចប្រែក្លាយជាមិនប្រសើរឡើងវិញបាន សំខាន់យើងទទួលស្គាល់ចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមាន ហើយរីករាយទៅលើអ្វីដែលខ្លួនមាន។ ដូច្នេះរបៀបរកសេចក្តីសុខតាមរយៈសៀវ​ភៅនេះ យើងប្រាកដជាមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងស្រស់ថ្លានិងឃើញជាក់ស្តែងជាមិន​ខាន។

…ម្តងនេះវាស្ថិតលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយ…!

ទំព័រ 104
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm