បង្កើតទម្លាប់អានដើម្បីជោគជ័យ

$3.6 $3.00

Publish date: 2021-12-17

Category: Self development

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

ការដែលអានសៀវភៅហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យនោះគឺជារឿងពិបាកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ធ្វើនិងជឿ។

ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះវិញ…ការអានគឺជារឿងធម្មតានិងជារឿងសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គេ។

ការអានប្រៀបដូចជាការសិក្សាដែលគ្មានទីបញ្ចប់ ដែលនោះគឺជាការបើ​កនូវ​ទស្សនៈរបស់យើងឱ្យកាន់តែទូលាយ ជួយបន្ថែមចំណេះដឹង និងមានប្រយោជន៍ល្អៗជាច្រើនទៀត ដែលលោក Akihiro Nakatani មើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការអានសៀវភៅ ដូច្នេះហើយទើបលោករួបរួមទិចនិក វិធី និងការណែនាំផ្សេងៗក្នុងការអានសៀវភៅដើម្បីឱ្យអ្នកដែលមិនចូលចិត្តអានឬអ្នកមិនអានសៀវភៅបានពិចារណាដើម្បីមើលឱ្យឃើញពីភាពសំខាន់នៃការអាន ចំណែកឯអ្នកដែលអានសៀវភៅស្រាប់ហើយនឹងអាចអានបានប្រកប​​ដោយប្រសិទ្ធភាពថែមមួយកម្រិតទៀត។

សង្ឃឹមថា សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាវិធីមួយទៀតដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកនិងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ការអានសៀវភៅបានកាន់តែច្រើនឡើងនិងបានទទួលប្រយោជន៍ពីសៀវភៅនេះ។

ទំព័រ 167
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm