អច្ឆរិយៈ១០០រឿងនៃប្រវត្តិសាស្រ្តចិន

$4.5 $3.75

Publish date: 2021-12-17

Category: War & History

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

ប្រទេសចិនមានប្រវត្តិយូរយារជាង៥.០០០ឆ្នាំមកហើយ ហើយនៅសម័យកាលនីមួយៗមានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន ដូច្នេះហើយទើបការសិក្សារឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្រ្តចិន ដែលនោះវាពិតជាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវចំណាយពេលដើម្បីឱ្យយល់ពីប្រវត្តិដើមទងរបស់រាជវង្សនិងហេតុការណ៍សំខាន់ៗដែលកើតឡើងក្នុងសម័យនីមួយៗ។

អច្ឆរិយៈ១០០រឿងនៃប្រវត្តិសាស្រ្តចិនជាសៀវភៅបង្ហាញទិន្នន័យឬចំណេះ​ដឹងអមដោយរូបភាពដែលអាចអាននិងងាយយល់ ដែលផ្តល់នូវទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្តចិននិងហេតុការណ៍សំខាន់ៗតាំងពី២.០០០ឆ្នាំមុនគ្រិស្ដសករាជ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃសម័យរាជវង្ស ដែលជួយឱ្យមិត្តអ្នកអានយល់និងឃើញពីភាពខុសគ្នានៃ សម័យកាលនីមួយៗបានកាន់តែច្រើនឡើង។

ប្រវត្តិសាស្រ្តចិនមានរឿងរ៉ាវជាច្រើន។ សៀវភៅមួយនេះនឹងជួយឱ្យមិត្តអ្នកអានយល់ពីការគ្រប់គ្រងនិងវប្បធម៌ផ្សេងៗក្នុងសម័យកាលនីមួយៗរបស់ចិនបានយ៉ាងច្បាស់។

ទំព័រ 199
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm