ហេតុអ្វីមហាសេដ្ឋីជោគជ័យជាងមនុស្សធម្មតា

$2.856 $2.38

Publish date: 2021-12-17

Category: Business & Investment

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

បច្ចុប្បន្ននេះ បើសិនជានិយាយទៅដល់កត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សទទួលភាពមានបាននោះ   រឿងនៃការគិតគឺនៅតែជារឿងដំបូងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមាន មិនអាចខ្វះបាន ហើយអ្នកធុរកិច្ចទាំងឡាយក៏ព្រមទទួលដែរថា រឿងដែលសំខាន់ជាងតិចណូឡូជី លុយ និងបុគ្គលិក នោះគឺការគិត។

ការយល់ដឹងពីការគិតរបស់អ្នកជោគជ័យ ដូចជា មហាសេដ្ឋីរបស់ពិភពលោកជាដើមនោះជាផ្លូវកាត់ដែលអាចកាត់បន្ថយដើមទុនបានល្អបំផុត លឿនបំផុត និងបានផលល្អបំផុត។

ហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យទ្វេដងនៅពេលការគិតទាំងនោះត្រូវបានយកទៅប្រើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាមិត្តអ្នកអានជាទីគោរពគ្រប់គ្នានឹងបានប្រយោជន៍យ៉ាងមហាសាលពីសៀវភៅមួយក្បាលនេះ។

ទំព័រ 149
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm