វិជ្ជាធ្វើអ្នកមាន

$2.4 $2.00

Publish date: 2021-12-17

Category: Business & Investment

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

នរណាក៏ចង់មានដែរ តែនឹងមានដោយវិធីណានោះ គឺជារឿង មួយផ្សេងទៀត។ ហើយអ្វីដែលត្រូវតែមានដោយខានមិនបាននោះ គឺ ការចេះរៀបចំវិធីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រាក់បំណុលរបស់ខ្លួនដាច់ខាតត្រូវតែច្បាស់លាស់ដាច់ខាត។

នៅពេលដែលមានប្រាក់ចំណូលមក តើយើងនឹងសន្សំ ឬចាយវាយដោយរបៀបណា? នេះទេជារឿងដែលសំខាន់នោះ។ ភាសារបស់ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា«ការគ្រប់គ្រង និងការរៀបចំ»។

តើសេដ្ឋីទាំងឡាយមានវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ គេយ៉ាងណា ទើបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេគង់វង្ស? នៅក្នុងសៀវភៅមួយ ក្បាលនេះបានប្រមូលវិធីនៃការប្រតិបត្តិ និងវិធីគិតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ ដែលទាក់ទងនឹងការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនិងរៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិ។

នៅក្នុងលោកនេះគ្មាននរណាទៅខ្ចីប្រាក់ពីកន្លែងមួយទៅសង បំណុលកន្លែងមួយទៀតដូចជាច្រវាក់ ហើយទទួលបានជោគជ័យនៅ ក្នុងជីវិតរហូតក្លាយជាសេដ្ឋីនោះទេ។

តែមាន បើខ្ចីប្រាក់ពីកន្លែងមួយដើម្បីយកទៅវិនិយោគអាជីវកម្ម ពេលដែលចេញជាផ្លែផ្កាបានចំណេញហើយ ទើបយកប្រាក់ចំណេញនោះទៅសងបំណុល លក្ខណៈបែបនេះគឺជាវិធីប្រតិបត្តិរបស់អ្នកដែលមានអនាគតនិងអាចធ្វើជាសេដ្ឋីបានយ៉ាងងាយ។

មានវិធីនិងគំនិតជាច្រើន បានរួមនៅក្នុងសៀវភៅនេះទាំងអស់ សូមឱ្យតាមដានអានដោយការតាំងចិត្ត នោះនឹងមើលឃើញបានយ៉ាង ជាក់ច្បាស់នូវវិធីដើម្បីឱ្យអ្នកអាចនឹងបានធ្វើជាសេដ្ឋីម្នាក់។