គិតឱ្យធំ ខំឱ្យដល់

$4.5 $3.75

Publish date: 2021-12-17

Category: Self development

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: ប្រាជ្ញ វិជ័យ

99 Books Available.

Description:

«គិតឱ្យធំ…ខំឱ្យដល់» សៀវភៅមួយក្បាលនេះតាំងចិត្តធ្វើជាអ្នកជំរុញឱ្យមិត្តអ្នកអានបានសិក្សានិងពិចារណាពីភាពសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើក្តីស្រមៃឱ្យក្លាយទៅជាការពិតព្រោះវាគឺជាការបន្ថែមតម្លៃដល់ជីវិតរបស់អ្នក។

បើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រមៃក្លាយទៅជាការពិតឬបានសម្រេចជាស្ថាពរនោះ សៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងជួយអ្នកបាន។

សៀវភៅមួយក្បាលនេះ ក្រៅអំពីធ្វើឱ្យអ្នកបានស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ឡើងហើយនោះ វានៅជួយឱ្យអ្នកបានដឹងពីវិធីក្នុងក្នុងការតាមរកក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឯងឱ្យបានជោគជ័យទៀតផង។

ខ្ញុំបាទពិតជាមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា សៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងធ្វើប្រយោជន៍របស់វាបានពេញលេញ១០០ភាគរយឡើងបើមិត្តអ្នកអានពិចារណា ហើយយកវិធីទាំងនេះទៅប្រើឱ្យជាប្រយោជន៍ពិតមែននោះ។

ទំព័រ 186
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm