វិបត្តិ គឺឱកាស

$2.4 $2.00

Publish date: 2021-12-17

Category: Self development

Publisher: Publisher Name

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

ចង់ឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលភាពបរាជ័យទុកដូចជាមិត្តជិតស្និទ្ធនិងជាផ្លូវនៃភាពជោគជ័យប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ អ្នកនឹងបានដឹងថាមិត្តម្នាក់នេះហើយដែលជាមិត្តដ៏ពិតប្រាកដ ជាមិត្តស្លាប់រស់ និងជាមិត្តដែលមានតែការ«ឱ្យ»ដល់អ្នក។

មនុស្សជាច្រើនក្នុងលោកនេះមើលឃើញនូវឱកាសថាជារឿងវិបត្តិដ៏ស្មុគស្មាញនិងគួរឱ្យរន្ធត់ទៅវិញ ប៉ុន្តែមានមនុស្សមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មានទេដែលមើលឃើញវិបត្តិថា វាជាឱកាសដ៏មានសក្តានុពល។ ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាយើងឃើញថា មនុស្សមានសេចក្តីទុក្ខច្រើនជាងមនុស្ស មានសេចក្តីសុខ មនុស្សបរាជ័យច្រើនជាងមនុស្សជោគជ័យ ឬមនុស្សយំច្រើនជាងមនុស្សសើចជាដើម។

សៀវភៅ«វិបត្តិគឺឱកាស»នេះ គឺជាដំណោះស្រាយដ៏វៃឆ្លាតសម្រាប់ មនុស្សគ្រប់វ័យដើម្បីយកទៅដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហានិងភាពជាប់គាំងដែលខ្លួនកំពុងជួបប្រទះដូចជាបញ្ហាជំនួញ​ បញ្ហសង្គម បញ្ហាគ្រួសារ បញ្ហជីវិត បញ្ហាស្នេហា ជាពិសេសបញ្ហាផ្លូវចិត្ត។

មួយវិញទៀត«វិបត្តិគឺឱកាស» គឺជាកូនសោដ៏សំខាន់ជួយបង្វែរនូវការគិតឱ្យចេញពីភាពបរាជ័យឱ្យឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតបាន។  អ្វីដែលលោកអ្នកនឹងបានដឹងនិងបានអនុវត្តចេញពីសៀវភៅមួយក្បាលនេះ នឹងធ្វើឱ្យជីវិតអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ ព្រោះវាបាន ប្រាប់ពីវិធីនាំយកនូវកម្លាំងនៃភាពបរាជ័យមកប្រើ ដើម្បីទៅប្តូរយកភាពជោគជ័យនិងផ្តល់នូវការគិតងាយៗក្នុងការប្រើភាពបរាជ័យដែលកើតឡើង ហើយបង្វែរឱ្យទៅជាភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេលដ៏វែង។

ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថា នៅពេលដែលអ្នកអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះចប់ អ្នកនឹងបានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននិងយល់ដឹងពីអាថ៌កំបាំងដែលជាផ្លូវដឹកនាំឱ្យអ្នកទៅជួបនឹងភាពជោគជ័យនិងចេះបង្វែរពីវិបត្តិឱ្យទៅជាឱកាសវិញ។

ទំព័រ 98
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm