វិធីកសាងអាជីវកម្មខ្នាតតូច

$3.6 $3.00

Publish date: 2021-12-17

Category: Business & Investment

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: ប្រាជ្ញ វិជ័យ

99 Books Available.

Description:

ពិភពលោករបស់យើងសព្វថ្ងៃនេះ ផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងណាស់ ធុរកិច្ចជាច្រើនត្រូវសម្របខ្លួនឱ្យចូលចុះនឹងចរន្តនៃការផ្លាស់ប្តូរនោះ ឯអង្គភាពធំៗនាំគ្នាផ្លាស់ប្តូរទំហំធុរកិច្ចរបស់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យអាចឈរជើងនៅបាន នរណាដែលមិនផ្លាស់ប្តូរ ធានាថានឹងរលំរលាយយ៉ាងពិតប្រាកដ។

សម័យថ្មីនេះ ធុរកិច្ចខ្នាតតូចជាច្រើនកំពុងរីកចម្រើន ការលក់ទំនិញ និងសេវាកម្មមានភាពខ្លាំងក្លា។ តាមការស្រាវជ្រាវមួយឃើញថា ធុរកិច្ចខ្នាតតូចជាធុរកិច្ចដែលស័ក្តិសមចំពោះយុគសម័យនេះខ្លាំងណាស់ ព្រោះអាស្រ័យលើភាពរហ័សរហួន ការធ្វើការដែលសង្ខេបខ្លីដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅ ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺ ប្រើលុយតិច ហានិភ័យទាប ប៉ុន្តែបានផលកម្រៃច្រើន មិនចាញ់ធុរកិច្ចខ្នាតធំនោះទេ។

គំនិត និងយុទ្ធវិធីសំខាន់ៗ ដែលនឹងធ្វើឱ្យធុរកិច្ចឱ្យសម្រេចជោគជ័យនោះមានគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ។

សង្ឃឹមថា សៀវភៅមួយក្បាលនេះ មានប្រយោជន៍ចំពោះម្ចាស់ធុរកិច្ចខ្នាតតូចគ្រប់គ្នា … សូមឱ្យមានបានគ្រប់គ្នា !

ទំព័រ 146
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm