លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបែងចែកអំណាច

$1.2 $1.00

Publish date: 2021-12-17

Category: Politics

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គាំ រ៉េត

99 Books Available.

Description:

នាឆ្នំា១៩៥៦ ខ្ញុំបាទបានបោះពុម្ពផ្សាយកូនសៀវភៅសិក្សាអំពីជាតិ ស្តីអំពីគោលការណ៍សំខាន់ៗអំពីរឿងជាតិជាទូទៅ និងអំពីឋានៈនៃជាតិខ្មែរ អានុភាពខ្មែរនិងតម្លៃខ្មែរផងដែរ។ តែភាគខាងក្រោយៗដែលប៉ះពាល់លើរឿងជាតិខ្មែរនោះសឹងមានសេចក្តីជាសង្ខេបណាស់។

កាលៈទេសៈនេះ មិត្តភក្តិដ៏ច្រើនយល់ថាគួរបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅនេះឡើងវិញ។ ដូច្នេះខ្ញុំមានសោមនស្សនឹងបោះពុម្ពផ្សាយកូនសៀវភៅ គោលការណ៍សំខាន់ៗអំពីរឿងជាតិនេះ ដោយបានកែសម្រួលនិងបន្ថែមសេចក្តីឱ្យសមរម្យតាមស្ថានការណ៍បច្ចុប្បន្នផង។ ក្រៅអំពីនេះ ខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមរកពន្លឺពីសំណាក់ព្រះសង្ឃនិងបញ្ញវន្តចំណានៗ ខាងប្រវត្តិសាស្ត្រ ភូមិសាស្ត្រ វប្បធម៌​ និងអរិយធម៌ខ្មែរ។ល។ ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការចងក្រងជាកូនសៀវភៅអំពីជាតិខ្មែរឱ្យបានពិស្តារទៅថ្ងៃក្រោយទៀត។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថា កូនសៀវភៅនេះអាចទុកជាជំនួយដ៏សុទ្ធចិត្តចំពោះកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិនិងកសាងជាតិដែលមានករណីយកិច្ចត្រូវពិនិត្យនិងសិក្សាឱ្យយល់ច្បាស់នូវរឿងជាតិទូទៅជាចំាបាច់ ពីព្រោះថាកិច្ចការនីមួយ អាចសម្រេចទៅបានលុះណាតែគេយល់ការនោះច្បាស់លាស់សិនទើបអាចប្រតិបត្តិមិនខុសហើយមិនខូចការផង។

ទំព័រ 62
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm
និពន្ធដោយ គាំ រ៉េត