សហ​គ្រិ​ន​អចល​ន​ទ្រព្យ​ជំនាន់​ថ្មី

$14.4 $12.00

Publish date: 2022-01-01

Category: វិធីសាស្ត្រជំនួញ

Publisher: ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅនេះនឹងជួយបង្កើតនូវគោលដៅ និងទស្សនវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវមួយលើវិថីអចលនទ្រព្យ   អំពីអ្នកនិពន្ធ លោក ម៉ន វុទ្ធា ជាអ្នកនិពន្ធ និងប្រធានផ្នែកនិពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំ Business Cambodia អស់រយះពេល ៣ឆ្នាំ បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និពន្ធផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងអចលនទ្រព្យបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយសហគ្រិនបរាជ័យ និងជោគជ័យជាច្រើនអ្នក។ លោកក៏ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែករកសុី និងវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរ។