នរណានៅក្នុងបន្ទប់ឣ្នក?

$6 $5.00

Publish date: 2022-02-19

Category: Self development

Publisher: Mybookshop

Author Name: ដោ នីដា

99 Books Available.

Description:

Who's in Your Room | Ivan Misner

នរណានៅក្នុងបន្ទប់អ្នក? គឺគេបានប្រៀបធៀបជីវិតរបស់យើងដូចជាបន្ទប់មួយ ប្រសិនបើយើងទទួលយកតែមនុស្សល្អ មនុស្សពូកែ អោយចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើង នោះគុណភាពនៃជីវិតរបស់យើងនឹងល្អប្រសើរ។

ដូចលោកមហាសេដ្ឋី Warren Buffett បានលើកឡើងថា “ប្រសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់ចង់ក្លាយខ្លួនជាអ្នកមាន ឬចង់ទទួលបានជោគជ័យអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិត ពួកគេត្រូវផ្លាស់ប្តូរមិត្តដែលពូកែជជែកតែពីរឿងឡានទំនើបៗ ហើយងាកទៅស្វែងរកមិត្តដែលជជែកអំពីជំនួញវិញ”។

លោកមហាសេដ្ឋី Bill Gates ធ្លាប់បានសរសេរនៅក្នុងប្លុករបស់គាត់មួយដែរថា ខ្លួនគាត់ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងដូចសព្វថ្ងៃនេះ ក៏ដោយសារមិត្តចាស់វស្សារបស់គាត់ Warren Buffett ដែរ។ ព្រោះទាំងការធ្វើជំនួញ អំពើមនុស្សធម៌ និងការនិយមចូលចិត្តអានសៀវភៅ សុទ្ធតែត្រូវបានលោក Warren Buffett ជាអ្នកជំរុញគាត់ ៕


ប្រែសម្រួលដោយ: ដោ នីដា 

បណ្ណាធិការ: ប៊ួយ សុធន 

បោះពុម្ពលើកទី១ វិច្ឆិកា ព.ស  - គ ស ២០២០

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ: My Book Shop

កម្រាស់: ១៣៦ ទំព័រ