និស្ស័យ

$9.6 $8.00

Publish date: 2022-02-20

Category: Novel

Publisher: សៀវភៅជីវិត

Author Name: ថុន ថាវរី

99 Books Available.

Description:

និស្ស័យជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនបានទទួលភាពកក់ក្តៅពីម្តាយតាំងពីកើតមក ហើយត្រូវរស់ក្នុងនាមជាក្មេងកំព្រាតាំងពីតូច។ តើនេះជានិស្ស័យមែនទេ ដែលតម្រូវឱ្យនាងត្រូវរស់រងទុក្ខលំបាក ត្រូវគេមាក់ងាយ និងទទួលការបៀតបៀនពីអ្នកដទៃមិនចេះចប់? ទោះបីជីវិតនាងជួបការលំបាកយ៉ាងណា ក៏នាងនៅតែបន្តរស់ដោយក្តីសង្ឃឹមជានិច្ច។ ការបាត់បង់មនុស្ស ជាទីស្រឡាញ់ ការបាត់បង់ការស្រឡាញ់ពីមនុស្សដែលសំខាន់ក្នុងជីវិត បានធ្វើឱ្យនាងរៀនរស់ដោយត្រូវតែពឹងលើខ្លួនឯង។ តាមរយៈការបាត់បង់ដ៏ច្រើននៅក្នុងជីវិត ក៏បានឱ្យនាងរៀនរស់ជាមួយនឹងការអភ័យទោស ហើយព្យាយាមរស់ឱ្យបានល្អបំផុត សម្រាប់ជីវិតដែលនៅសល់។