ស្នាម​កាំបិត

$9.6 $8.00

Publish date: 2022-02-20

Category: War & History

Publisher: សៀវភៅជីវិត

Author Name: រៀម សុខចំរើន

99 Books Available.

Description:

គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាអ្នកជំងឺទេ ជាពិសេស “ជំងឺមហារីក” ប៉ុន្តែការក្លាយខ្លួនជាអ្នកជំងឺក៏មិនបានន័យថា យើងត្រូវបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះដែរ ជាពិសេសក្តីសង្ឃឹម និងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងតែម្តង។ បើនៅមានដង្ហើមដក គឺត្រូវតែជម្នះតស៊ូឱ្យដល់ទីបំផុត សម្រាប់ខ្លួនឯង និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់។ ការឆ្លងកាត់ព្យុះនៃជីវិតដ៏ធំមួយនេះ ស្នាមកាំបិតជាច្រើនដែលឆូតលើខ្លួនប្រាណ បានក្លាយទៅជាសញ្ញាដែលក្រើនរម្លឹកខ្ញុំថា “ខ្ញុំនេះជាមនុស្សរឹងមាំម្នាក់ ហើយមិនបានចុះចាញ់ដោយងាយៗឡើយ!