កា​ដូ​ជីវិត

$9.6 $8.00

Publish date: 2022-02-20

Category: Motivation

Publisher: សៀវភៅជីវិត

Author Name: សែត ហត្ថា (កូនចាបមាស)

99 Books Available.

Description:

ជីវិតហាក់ដូចជាបានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរទៅរកគោលដៅស្រាប់ហើយ ប៉ុន្តែបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់យើងមិនដឹងថាគោលដៅនោះវានៅត្រង់ណា ឆ្ងាយប៉ុនណាទៀតទើបអាចទៅដល់ ហើយអាចទៅដល់ដោយមធ្យោបាយណាខ្លះ​ និងមានអ្វីខ្លះកើតឡើងពេលធ្វើដំណើរទៅ...។​ ពេលជួបទុក្ខលំបាកក៏មានរឿងដែលត្រូវឲ្យយើងអរគុណ។ ពេលជួបនឹងមនុស្សបោកប្រាស់ក៏មានរឿងដែលត្រូវអរគុណ ពីព្រោះរឿងទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតវាជាកម្លាំងចលករដែលជំរុញយើងឲ្យធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះ។