កំណត់ហេតុ​ពណ៌​ស្វាយ ភាគ​២

$9 $7.50

Publish date: 2022-02-20

Category: Novel

Publisher: សៀវភៅជីវិត

Author Name: ម៉ៅ ចាន់រស្មី (កូនទន្សាយ)

99 Books Available.

Description:

គូស្នេហ៍ស័គ្រស្មោះមួយគូបានត្រលប់មកចួបគ្នាម្ដងទៀត ដោយសារកម្លាំងអធិដ្ឋាន តែទីបំផុតពួកគេក៏ត្រូវបែកគ្នា ដោយសារតែកម្លាំងអធិដ្ឋាននោះដែរ។ ពាក្យសន្យាដោយតំណក់លោហិតក្នុងអតីតជាតិ ត្រូវការប្ដូរដោយពាក្យសច្ចៈក្នុងជាតិថ្មី។ គ្រប់យ៉ាងជាការកំណត់ទុកនៃជោគវាសនា ប៉ុន្តែនៅមានសៀវភៅកំណត់ហេតុមួយក្បាលទៀតដែលលីឡាមិនទាន់បានអាន ហើយដំណោះស្រាយជីវិតនៅទីបញ្ចប់គឺស្ថិតនៅលើកំណត់ហេតុទីពីរនេះហើយ។