ស្លាបមយូរី

$8.4 $7.00

Publish date: 2022-02-21

Category: Novel

Publisher: Unknow

Author Name: ម៉ៅ សំណាង (ទន្សាយ)

99 Books Available.

Description:

“បើតម្លៃនារីស្ថិតនៅលើរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្អាតដូចស្លាបមយូរីពិតមែននោះ ខ្ញុំចង់បង្វិលពិភពនេះឱ្យវង្វេងដោយសារសម្រស់មយូរី ប្រើបេះដូងលាបពណ៌កំដរជីវិតឥតន័យដូចដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការចុះ។

បើលោកនេះខ្វះសច្ចៈនៃបេះដូង បើលោកនេះមិនឱ្យតម្លៃស្នេហាស្មោះទៅហើយ រក្សាបេះដូងមួយនេះដើម្បីអ្វីទៅ?

បើបុរសមិនអាចស្មោះស្នេហ៍ ហេតុអ្វីក៏នារីត្រូវលះបង់ជីវិតទាំងមូលរក្សាទុកបេះដូងដែលឥតតម្លៃទៅវិញ? 

—————

✔️អ្នកនិពន្ធ៖ ម៉ៅ សំណាង

✔️ក្រប៖​ ក្របទន់

✔️តម្លៃ៖ 28,000 R/ 7 USD

✔️ប្រភេទ៖ ប្រលោមលោក

✔️ចំនួនទំព័រ៖ 221 ទំព័រ