ប្រលោម​ចិត្ត

$8.4 $7.00

Publish date: 2022-02-21

Category: Novel

Publisher: សៀវភៅជីវិត

Author Name: ម៉ៅ សំណាង (ទន្សាយ)

99 Books Available.

Description:

"ទោះអតីតកាលឈឺចាប់យ៉ាងណា ជីវិតនៅតែអាចចាប់ផ្ដើមថ្មីបាន"

អ្នកមិនអាចមើលដឹងទេថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបណា បើអ្នកមើលខ្ញុំតាមតែកែវភ្នែក។​ នៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នក ខ្ញុំអាចជាមនុស្សអាក្រក់បំផុត តែខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកព្យាយាមមើលមកខ្ញុំដោយដួងចិត្តវិញ!អ្នកនឹងស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ជាងនេះ។ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកក្លាយជាពន្លឺថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យ ចាំងឆ្លុះចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំ អាចមើលឃើញពីការពិតដែលលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំ ហើយខ្ញុំនឹងរង់ចាំថ្ងៃមួយនោះរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយ។