សែង​សុរិយា

$8.4 $7.00

Publish date: 2022-02-21

Category: Novel

Publisher: សៀវភៅជីវិត

Author Name: ម៉ៅ សំណាង (ទន្សាយ)

99 Books Available.

Description:

នៅពេលដែលយើងបានប្រគល់បេះដូងទៅឲ្យអ្នកដែលមិនគួរប្រគល់ឲ្យ នោះយើងក៍ដឹងយ៉ាងប្រាកដថាបេះដូងមួយនេះនឹងអាចឈឺចាប់គ្មានថ្ងៃស្រោចស្រង់បានឡើយ។ បេះដូងវង្វេងស្នេហ៍កែប្រែជីវិតកូនភ្លោះទាំង២ឲ្យធ្លាក់ក្នុងទីលានប្រកួតប្រជែងមួយដែលស្មានមិនដល់ ប៉ុន្តែការប្រជែងមួយនេះមិនមែនជាការប្រជែងដណ្តើមស្នេហ៍ ប្រែក្លាយជាការប្រជែងគ្នាលះបង់ស្នេហ៍ស្មោះប្ដូរយកក្ដីស្រឡាញ់ដោយជីវិតមិនសោកស្ដាយ។ មានតែសែងសុរិយា ប៉ុណ្ណោះដែលយល់អត្ថន័យស្នេហ៍ពិត មិនកំណាញ់រស្មីផ្តល់ក្ដីសង្ឃឹមដល់គូស្ម័គ្រស្មោះភក្ដីអស់កាលជានិច្ច។