វុឌ្ឍិភាវៈ

$6 $5.00

Publish date: 2022-01-01

Category: វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

Publisher: ម៉ាញប៊ុក្ស

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

មនុស្សកើតមក ធំធាត់ ចម្រើនវ័យ ចាស់ ស្លាប់វាជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទូទៅ ឫសត្វលោកដទៃចំណែកការរីកចម្រើនផ្នែកសតិបញ្ញា គំនិត ស្មារតី ដែលអាចមានតម្លៃគង់វង្ស យូរអង្វែងគឺជាសិទ្ធិពិសេសសម្រាប់តែមនុស្សប៉ុណ្ណោះ…ក៏ប៉ុន្តែ ថ្វីបើមានសិទ្ធិពិសេសដូច្នេះមែន វាមិនមែនជារបស់ដែលបានមកដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ មនុស្សត្រូវធ្វើរឿងមួយចំនួនដើម្បីអាចទទួលសិទ្ធិនេះបានគឺការផ្ចង់សតិ ភ្ញាក់រឮក ស្វះស្វែង រុករក… ដូច្នេះ តើអ្នកមានឆន្ទៈ និងបានត្រៀមចិត្តសម្រាប់រឿងនេះហើយឫនៅ ?