មនោ​ស​ញ្ចេ​ត​នា

$9.6 $8.00

Publish date: 2022-02-21

Category: Novel

Publisher: អ្នកនិពន្ធវេទមន្ត

Author Name: សុខ ចាន់ផល

99 Books Available.

Description:

ការធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាមិត្តចាស់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំឱ្យកាន់តែរឹងមាំ។

"ជីវិតគឺជាឱកាសដើម្បីអោយយើងអាចកែប្រែនូវរឿងជាច្រើនដែលមិនល្អឬមិនសមបំណង។" សៀវភៅនេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយក្នុងការលើកទឹកចិត្តអ្នកអោយពុះពារ ជំនះគ្រប់ឧបសគ្គ បូករួមជាមួយសាច់រឿងខ្លឺៗ ធ្វើអោយកាន់តែជក់ចិត្ត អានហើយចង់អានទៀត។

ខ្នាតសៀវភៅ: 11 X 17.5 សង់ទីម៉ែត្រ

ទំព័រ: 336