ទៅ​ទី​ណាមិន​សំខាន់ សំខាន់​ទៅ​ដើម្បី​អ្វី​?

$18 $15.00

Publish date: 2022-02-21

Category: Motivation

Publisher: អ្នកនិពន្ធវេទមន្ត

Author Name: សុខ ចាន់ផល

99 Books Available.

Description:

ទៅទីណាមិនសំខាន់ សំខាន់ទៅជាមួយអ្នកណា? ប៉ុន្តែការដែលស្វែងរកមនុស្សណាទៅជាមួយនោះ គឺជារឿងដ៏លំបាក ហើយនៅពេលដែលអ្នក សម្រេចចិត្តថាទៅតែម្នាក់ឯងក៏បាន សំណួរបន្ទាប់ទៀតគឺ តើទៅធ្វើអ្វី និងដើម្បីអ្វី?

សៀវភៅ “ទៅទីណាមិនសំខាន់ សំខាន់ទៅដើម្បីអ្វី” ជាសៀវភៅក្របរឹង មាន ៣១២ ទំព័រ ដែលបោះពុម្ពដោយប្រើពណ៌ធម្មជាតិ រចនារូបភាពអមនឹងអត្ថបទនៃដំណើរជីវិត នឹងចេញផ្សាយនៅចុងខែកុម្ភៈ ២០២០ នេះ៕

ស្នាដៃថ្មីនេះ ត្រូវបានអ្នកនិពន្ធចងក្រងឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បី ពណ៌នាទីកន្លែងនានាដែលអ្នកនិពន្ធបានទៅដល់ សម្រាប់អ្នកដែលនឹកដល់ដំណើរកម្សាន្ត អានពីអនុស្សាវរីយ៍ និងជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធ ឯង ស្វែងរកបុព្វហេតុជីវិតតាមរយៈការធ្វើដំណើរគិតដល់ក្ដីស្រមៃ និងការស្វែងរកខ្លួន។