១​០​៨ ចក្ខុ​វិស័យ គួ​ច ម៉េ​ង​លី

$10.2 $8.50

Publish date: 2022-02-24

Category: Motivation

Publisher: សាកលវិទ្យាល័យ ម៉េងលី ជេ. គួច

Author Name: ឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅនេះជាប្រភេទ បណ្តុំទស្សនៈខ្លីៗ ស្តីពីចក្ខុវិស័យដែលងាយនឹងអនុវត្តន៍ នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ដែលកម្រងទស្សនៈខ្លីៗទាំងនោះ រួមបញ្ចូលគ្នាបាន១០៨ចក្ខុវិស័យ និងស្តែងពីពិសោធន៍ជីវិតការងារ របស់លោកឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលីផ្ទាល់តែម្តង​ ដោយមាន៣សំខាន់ៗរួមមាន៖

១៖ និយាយពីពិសោធន៍ជីវិតក្នុងអាជីពជាធុរជន ដែលជាចក្ខុវិស័យជាទស្សនទាន ស្តីពីគំនិតយោបល់ ការយល់ឃើញនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ របស់លោកឧកញ៉ា ក្នុងនាមជាធុរជនវិស័យអប់រំឈានមុខគេនៅកម្ពុជា។​

២៖ បង្ហាញពីចក្ខុវិស័យចម្រុះខ្លះៗ នៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជំនួយប្រកបដោយនិរន្តរភាព។​

៣៖ ចែករំលែកវិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តខ្លះៗ ដើម្បីគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ មិនថាក្នុងអាជីពការងារ គ្រួសារ ការសិក្សា និងសហគមន៍រស់នៅនោះទេ។


ចំនួនទំព័រ: 487

ទំហំ: A5