សិ​ល្បៈ​សាង​ម៉ា​ក

$12 $10.00

Publish date: 2022-02-24

Category: Business & Investment

Publisher: ស៊ូគូ ហុង

Author Name: Suku Hong

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅ​អធិប្បាយ​ពីធុរកិច្ច​នៃ​ម៉ាកមានតម្លៃ​បំផុត​ទាំង១០លើលោក ភ្ជាប់មកជានូវប្រវត្តិខ្លីៗ និង​លក្ខណៈពិសេស​នៃ​អាជីវកម្ម​និមួយៗ។

សៀវភៅនេះផ្តោត​ទៅលើ​លក្ខណៈពិសេស​២សំខាន់​ នៃ​ម៉ាក​មានតម្លៃបំផុត​ទាំង១០៖

1. កត្តា (ឬធាតុផ្សំ) ចាំបាច់​ ដែលញ៉ាំង​ឱ្យ​អាជីវកម្ម​ទាំងនោះ​ទទួលបាន​ជោគជ័យ។

2. យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារ​ (គន្លឹះ​) សំខាន់​ៗ ដែល​រុញច្រាន​ឱ្យ​ម៉ាក​ទាំងនោះ​​ ទទួលប្រជា​ប្រិយភាព​កម្រិត​ពិភពលោក។


មតិអំពីស្នាដៃសៀវភៅ

ហេតុអ្វីត្រូវអានសៀវភៅ “សិល្បៈសាងម៉ាក”?

1. អភិវឌ្ឍខ្លួន​ទៅកម្រិត​សហគ្រិន ដែល​មាន​ចំណេះដឹងពិត​ប្រាកដ។

2. ស្គាល់អំពី​ឫសគល់ ដែល​រុញច្រាន​ឱ្យ​ម៉ាក​ល្បី​លំដាប់ពិភព​លោក​ ទទួលជោគជ័យ​ក្នុង​ធុរកិច្ច​។

3. រៀនសាង ឬ​សាងម៉ាក​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ឈានដល់កម្រិត​កំពូល។

4. ដឹងថា តើម៉ាករបស់អ្នក​កំពុងស្ថិតនៅ​ត្រង់ចំណុចណា និងកម្រិតណា។

5. ចំណាយ​ពេល​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព និង​មានតម្លៃ (អ្នកមានចក្ខុវិស័យ​យល់ពី​តម្លៃនៃពេលវេលា ព្រមទាំង​ឱ្យ​តម្លៃ​លើខ្លួនឯងនិងជីវិត)។


អំពីអ្នកនិពន្ធ

- ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ​ចំពោះការសាងម៉ាក

- មនុស្ស​គ្រប់រូបអាចសាងម៉ាក​របស់​ខ្លួនបាន

- មានវិធីសាស្ត្រ​លឿនបំផុត​ដើម្បី​សាងម៉ាកឱ្យឆាប់ជោគជ័យ

- ការសាងម៉ាក​ឱ្យ​ជោគជ័យ​មិនមានជាភាពចៃដន្យ ឬជា​ភ័ព្វ​ព្រេង

- ការសាងម៉ាក​គឺជា​កិច្ច​ការ​របស់​សហគ្រិនខ្លាំង និងសេដ្ឋីប្រាក់លាន

* សំគាល់​ : ទទួលកក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២ តម្លៃត្រឺមតែ 9$


ប្រភេទសៀវភៅ: វិធីសាស្ត្រជំនួញ, សិល្បៈលក់, ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ចំនួនទំព័រ: 157

ទំហំ: A5