ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ

$12 $10.00

Publish date: 2022-02-25

Category: Management and Leadership

Publisher: រដ្ឋាលីដឌីង

Author Name: ហោ ចាន់រដ្ឋា

99 Books Available.

Description:

មនុស្សគ្រប់គ្នា គឺសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្តាយនៃមនុស្សជាតិ ដែលត្រូវដឹកនាំកូនៗដែលបានកើតមកឲ្យរស់ក្នុងភាពរីកចម្រើន និងសម្បូររុងរឿង។

ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ៗ មិននាំគ្នាអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំទេ តើឲ្យមនុស្សជាតិដែលបានកើតមកនេះ នឹងទៅរំពឹងអ្នកណា?

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក ហោ ចាន់រដ្ឋា អ្នកស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋាលីតឌិញ។ លោកបាន​ចំណាយ​រយៈ​ពេល​ ៨​ឆ្នាំ​នៅ​ក្នុង​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​​និង​បាន​ចង​ក្រង​ជា​សៀវ​ភៅ​​​ «ភាព​ជា​អ្នក​មានកំពូល»​ ក្នុង​គោល​បំណង​សាបព្រោះ​​​នូវ​គោល​គំនិត​ភាព​ជា​អ្នក​មាន​កំពូល​លំដាប់​ពិភព​លោក​របស់​បុគ្គល​ជោគ​ជ័យ​និង​ល្បីល្បាញ​ដែល​មាន​ស្នាដៃ​លេច​ធ្លោ​ក្នុង​សាកល​លោក​មក​ដល់​កម្ពុជា​ក៏​ដូច​ជា​កូន​ខ្មែរ​ជំនាន់​ក្រោយ។


វីឌីអូ : កុំធ្វើលេងៗ ចង់បានលទ្ធផលមែនទែន?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P28p9RD0I8k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


ប្រភេទសៀវភៅ: វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ, វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ទំហំ: A4

ចំនួនទំព័រ: 210