មនុស្ស​មាន​ពិស

$10.8 $9.00

Publish date: 2022-01-01

Category: Management and Leadership

Publisher: Unknown Publisher

Author Name: មនោ វិជ្ជា

99 Books Available.

Description:

ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ដ្បិត អាសិរពិស មានពិសកាចសាហាវយ៉ាងណា មនុស្សមានពិសក៏បង្កប់នូវពិសពុលយ៉ាងនោះដែរ។ សៀវភៅនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីល្បិចកលរបស់មនុស្សពិសពុល ដើម្បីអាចការពារខ្លួនបាន

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក មនោ វិជ្ជា គឺជាអ្នកនិពន្ធ និងស្រាវជ្រាវចងក្រងដែលតែងតែបង្ហាញផ្នត់គំនិត និងទស្សនៈមួយចំនួនធំលើបណ្តាញសង្គម។ លោកកើតថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា គ.ស. ១៩៩០ នៅក្នុងខេត្តកណ្តាលប្រទេសកម្ពុជា។ លោកមានចំណង់ចំណូលចិត្តពិសេសគឺការអានសៀវភៅ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតែងនិពន្ធ។ល។

ចំពោះសៀវភៅ មនុស្សមានពិស នេះ គឺជាស្នាដៃនិពន្ធលើកទី៥ របស់លោក ក្នុងអាជីពជាអ្នកតែងនិពន្ធប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយ។ សៀវភៅទី១ មានចំណងជើង «ទស្សនៈទម្លុះជីវិត» សៀវភៅទី២ មានចំណងជើង «ហេតុអ្វីមនុស្សគួរតែរៀន» សៀវភៅទី៣ មានចំណងជើង «វិធីកម្ចាត់សេចក្តីខ្ជិល» និងសៀវភៅទី៤គឺ «ទុកផ្លូវក្រោយ» ។