ស្រ្តីខ្លាំងក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត ភាគទី១

$7.2 $6.00

Publish date: 2022-02-27

Category: War & History

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ញ៉ែម វីរៈ

99 Books Available.

Description:

នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗ ការឈានដល់ភាពរុងរឿងបំផុតរបស់ខ្លួន គឺជាការសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់មេដឹកនាំនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាជនគ្រប់ៗរូប ប៉ុន្តែគេតែងតែលើកឡើងជាពិសេសតែអំពីស្ដេចឬអធិរាជប៉ុណ្ណោះ។ បណ្ដាមេដឹកនាំ ស្ដេច ឬអធិរាជដែលយើងធ្លាប់បានឮភាគច្រើន សុទ្ធសឹងតែជាបុរស។ ប៉ុន្តែ មានរឿងមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺ នៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំ ស្ដេច ឬអធិរាជទាំងនោះ ពោលគឺអាចនិយាយបានថា នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់ស្ដេចប្រុសទាំងនោះ ពិតជាមិនអាចខ្វះការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបានឡើយ ហើយក្នុងស្ថានភាពខ្លះ ស្រ្តីខ្លួនឯងក៏បានកាន់កាប់តំណែងជាមេដឹកនាំកំពូល ជាមហាក្សត្រិយានី ឬជាអធិរាជិនីតែម្ដងក៏មានច្រើនដែរ។