ពេជ្រ​មួយ​ពាន់​គ្រាប់ ភាគ​២

$3.9 $3.25

Publish date: 2022-03-01

Category: War & History

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

99 Books Available.

Description:

ពេជ្រមួយពាន់គ្រាប់ ភាគ២ នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយមាន​គោល​​គំនិត និង​ទស្សនៈ​ចំនួន៥០០ ដែល​និយាយ​​អំពីជីវិត ខ្លួនឯង ភាព​ជោគ​ជ័យនិង​បរាជ័យ ការសិក្សា ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្នេហា ​មិត្តភាព អាពាហ៍ពិពាហ៍ គ្រួសារ ការងារ ជំនួញ សុខភាព សុវត្ថិភាព សង្គមជាតិ ​ផែនដី ព្រមទាំង​គោល​គំនិត និង​ទស្សនៈ​ទូទៅ​ដទៃទៀត​ផងដែរ។  លើសពីនេះក៏មានប្រវត្តិ សង្ខេបរបស់បុគ្គលជោគជ័យ និងល្បីឈ្មោះ មួយចំនួនដូចជា អ្នក​នយោបាយ ទស្សនវិទូ អ្នកជំនួញ សាស្រ្តា​ចារ្យ អ្នក​វិទ្យាសាស្រ្ត សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស​ជាដើម។