ហ្គេ​ម​ស៍​ជីវិត

$3.6 $3.00

Publish date: 2022-03-01

Category: Motivation

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សុចិណ្ណា

99 Books Available.

Description:

អ្នក  គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតែងតែព្យាយាមធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់បានជោគជ័យ។ អ្នកជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា អ្នកមានសមត្ថភាព អ្នកមានការគិតប្រកបដោយទស្សនៈគតិល្អៗ តែអ្នកនៅតែបរាជ័យ។ អ្នកបានព្យាយាមស្រូបទាញយករឿងរ៉ាវល្អៗចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបាន បែរក្លាយទៅជារឿងរ៉ាវអាក្រក់ៗ ទៅវិញ។ អ្នកបានអានអំពីជីវិតជោគជ័យរបស់បុគ្គលល្បីៗជាច្រើនរូប ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមិនមានភាពរីកចម្រើនគ្រប់គ្រាន់តាមអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការ។ អ្វីៗទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងទាំងនេះ បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ដល់ពេលហើយដែលអ្នកត្រូវ “ផ្លាស់ប្តូរ”។ សៀវភៅ “ហ្គេមស៍ជីវិត” មួយក្បាលនេះ នឹងអាចជួយឲ្យអ្នកជួបនូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត។ ពេលដែលអ្នកអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ហ្គេមស៍ជីវិត អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលរឹតតែកើន មានសេចក្តីសុខកាន់តែច្រើន ហើយអ្នកនឹងឃើញដំណោះស្រាយគ្រប់ពេលដែលអ្នកប្រទះនឹងបញ្ហា។