ទិនានផ្តល់គំនិត ភាគ១

$4.2 $3.50

Publish date: 2022-03-01

Category: Motivation

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សុចិណ្ណា

99 Books Available.

Description:

“និទានផ្តល់គំនិត” មានរឿងនិទានខ្លីៗ ចំនួន៦២ ដែលនិយាយអំពីដំណើរជីវិតរស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សសត្វក្នុងលោក។ ជាទូទៅ មនុស្សមួយចំនួនគិត និងយល់ថា រឿងនិទាន គឺសម្រាប់តែក្មេងតូចៗ ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ រឿងនិទាន គឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា គ្រប់វ័យ ត្បិតអីរឿងនិទាន មាន​លក្ខណៈសាមញ្ញ និងទាក់ទងជាមួយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែរ។ លើសពីនេះ ហើយកាន់តែពិសេស គឺគំនិត និងគុណធម៌ទាំង​ឡាយដែលផ្តល់ដោយសៀវភៅមួយក្បាលនេះ មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកម្នាក់ឯង​ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជា “មរតកបញ្ញា” សម្រាប់កូនៗជាទីស្រលាញ់ និងក្មេងជំនាន់ក្រោយ ក្នុង​ឆន្ទះកសាងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិប្រកបដោយវឌ្ឍនភាព និងគ្រឹះនៃគុណធម៌ដ៏រឹងមាំ។