សុភាសិតមហាយក្សចិន

$4.2 $3.50

Publish date: 2022-03-01

Category: Motivation

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: រឺន សីហា

99 Books Available.

Description:

សុភាសិតមហាយក្សចិន មានជាហូរហែរ បំណែកៗ រាប់ពាន់គំនិត នៅតាមបណ្តាប្រភពផ្សេងៗ ហើយត្រូវបានប្រមែប្រមូលមកក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ដោយមានគំនិត  និងទស្សនៈផ្សេងៗ ឆ្លុះបង្ហាញពីតថភាពពិតៗ ទាំងក្នុងជីវិតរស់នៅ អាជីវកម្ម នយោបាយ​​​ ភាព​ជោគ​ជ័យ និង​បរាជ័យ ការសិក្សា ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្នេហា ​មិត្តភាព គ្រួសារ ការងារ សុខភាព សុវត្ថិភាព សង្គមជាតិ។ ទោះបីជាវាបានចាត់ចូលជាសុភាសិតនៃប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ី ក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំនៅតែជឿថា គោលគំនិត និងទស្សនៈមួយចំនួន វាដូច និងស្រដៀងទៅនឹងសុភាសិតរបស់ទស្សនវិទូក្នុងលោក ពីព្រោះវាជាទស្សនៈសាកល ហើយក៏មានតម្លៃ និងបម្រើប្រយោជន៍ជាសកលដែរ។