រៀនពីពួកគាត់

$4.8 $4.00

Publish date: 2022-03-02

Category: Management and Leadership

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

99 Books Available.

Description:

«រៀនពីពួកគាត់» ចំណងជើងហាក់សាមញ្ញ ហើយអត្ថន័យ​ខាង​ក្នុង​​​​ក៏​​មិនខុសប្លែកប៉ុន្មានដែរគឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុត។ ​មនុស្ស​គ្រប់​​រូប​តែងតែមានដំណើរ​ជីវិត​គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និង​មាន​ប្រយោជន៍​ជា​ច្រើន​​ដែល​យើង​ត្រូវរៀន​សូត្រ​ស្វែងយល់។ ដូចនេះអ្វីដែល​សំខាន់​គឺ​យើង​ត្រូវចេះ​បង្កើត​​ឱកាសឱ្យខ្លួនបាន «រៀន» ពី​គ្នា​ទៅវិញទៅមក។ បុគ្គលជាច្រើនរូប ដែលមានវត្តមានក្នុងសៀវភៅមួយក្បាល​នេះ ក៏មានមេរៀនជីវិតមិនតិចទេ ដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រដើម្បី​ជា​បញ្ញា និង​​ប្រយោជន៍សម្រាប់គិតពិចារណា។ មេរៀនជីវិតទាំងនោះ ស្ទើ​រតែ​អាច​ចាត់​ទុកជាមេរៀនដ៏សំខាន់របស់ពួកគាត់ ដែលបានរួម​ចំណែ​កធ្វើឱ្យពួក​គាត់​ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត។ ទោះបីយើងមិន​ហ៊ា​នធានាអំពី​ភាព​​ជោគ​​ជ័យ​​ដែលអាចនឹងកើតឡើង ក្រោយការអាន​សៀវភៅមួយ​ក្បាល​នេះក៏ដោយ យ៉ាង​​​ហោច​​ណាស់ក៏យើង​អាចដឹងពី​ផ្លូវខ្លះៗ​ដែល​បុគ្គល​ទាំង​​នោះ​បាន​​​ឆ្លងកាត់ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ​របស់​ពួកគេ។