កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ វិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅ ភាគ២

$4.2 $3.50

Publish date: 2022-03-02

Category: General knowledge

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ កក្កដា

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅ “កម្រង សំណួរ.ចម្លើយវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅ” ដែលនៅនឹងដៃរបស់លោកអ្នកនេះ បាន​ប្រជុំទៅ ដោយចំណេះដឹងដ៏ទំលំទូលាយ ថ្មីៗ និងប្លែកៗ ដែលមាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់ អ្នកសិក្សាគ្រប់ៗគ្នា។ គោលបំណងនៃរៀបរៀង និងចងក្រងសៀវភៅនេះ គឺដើម្បីជាជំនួយស្មារតីដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់ៗរូប  ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹង ផ្នែក​វប្បធម៌ទូទៅ និងពិសេសសម្រាប់ជាទុន ក្នុងការប្រឡងប្រជែងនានាដូចជា ការ​ប្រ​លង​​យកអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗ ការប្រលងផ្ទៃក្នុង ក៏ដូចជាការ​ប្រលង​សិស្ស ពូកែ ផងដែរ ។