ប្រទេសចិន ក្រោមកណ្តាប់បុរសខ្លាំងទាំង៣

$4.2 $3.50

Publish date: 2022-03-02

Category: War & History

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

99 Books Available.

Description:

ជីវប្រវត្តិប្រធានាធិបតីចិន៣រូប រួមជាមួយ ព្រឹត្តិការណ៍ និងនយោបាយសំខាន់ៗរបស់ចិន ក្នុងកំឡុងពេលគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពួកគាត់។ ប្រធានាធិបតីចិនទាំង៣ នោះរួមមានចាង ហ្សេមីន ហូ ជីនតាវ និង ស៊ី ជីនពីង។

ការលេចត្រដែតឡើងរបស់មហាយក្សចិន មិនមែជារឿងចៃដន្យឡើយ។

អ្វីដែលទទួលបាននៅពេលនេះ មិនអាចខ្វះការរួមចំណែក ក្នុងការគ្រប់គ្រងពីបរុសខ្លាំង៣រូប ពិសេសក្នុងបរិបទចិនសម័យថ្មី។

ទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាព សកម្មភាពដ៏សកម្ម និងមោះមុទ ត្រូវបានចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីដម្រេចបាន សុបិនដ៏មហិមា របស់ខ្លួន។