សាងគ្រឹះនគរ (ចក្រ​ភព​ឈឺ​ង)

$6 $5.00

Publish date: 2022-03-02

Category: War & History

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

Books Available.

Description:

«ក្នុងនាមជនជាតិឈីង តស៊ូដើម្បីជាតិ» ជាពាក្យមួយឃ្លាដែលខ្ញុំបានឮនិងឃើញ​ស្ទើ​រតែគ្រប់ឈុតឆាកក្នុងរឿងភាគបុរាណចិនមួយ។ ចក្រភពឈីង (The Qin Empier) គឺ​ជាភាពយន្តដែលខ្ញុំចូលចិត្តនិងឱ្យតម្លៃ ដ្បិតសាច់រឿងពោរពេញដោយគោលគំនិតល្អៗ​ក្នុងការកសាងនគរ (ប្រទេសជាតិ) ឱ្យរឹងមាំ ខ្លាំងក្លា និងរុងរឿង។

«សាងគ្រឹះនគរ» គឺជាចំណងដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តដាក់ឱ្យសៀវភៅមួយក្បាលដែលស្ថិតក្នុងដៃអ្នកនៅពេលនេះ ហើយខ្លឹមសារមួយចំនួន​ធំត្រូវបានដកស្រង់ពីខ្សែភាពយន្តនេះ រួមបញ្ចូលជាមួយព្រឹត្តិការណ៍និងស្ថានភាពនៅបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន។  ខ្ញុំយល់ថា ប្រទេស​ជាតិរបស់យើង ក៏កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនខុសគ្នាឆ្ងាយ​ ហើយរិតតែត្រូវការមូលដ្ឋានគ្រឹះ ក្នុងការកសាង​ប្រទេសជាតិឱ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែម។

ពាក្យមួយឃ្លាទៀតក៏បានទាក់ចិត្តខ្ញុំមិនស្ទើរដែរគឺ “ទឹកដីសម្បូរសម្បត្តិធម្មជាតិប៉ុន្តែប្រទេសក្រីក្រ កងទ័ពមិនខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែប្រទេសជាតិទន់ខ្សោយ បាត់បង់ទឹកដីម្តងបន្តិចៗ នោះដោយសារ​តែមិនទាន់មានការរៀបចំ” ហើយ​សៀវភៅនេះបានបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំប្រទេសនេះឯង។