មាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកសុភមង្គល

$4.8 $4.00

Publish date: 2022-03-02

Category: Self development

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: វ៉ាត ស្រីរ័ត្ន

Books Available.

Description:

អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាប្រាថ្នា ចង់ជួយមិត្តភក្តិនិងមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បើអ្នកចង់ជួយពួកគេ អ្នកក៏ត្រូវតែរើសមនុស្សបន្តិចដែរ។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវជ្រើសរើស​ជួយ​មនុស្ស​​ណា ដែលសកម្មភាពរបស់ពួកគេអាចនឹងមានឥទ្ធិពលលើសេចក្ដីសុខ ក្នុងការរស់នៅរបស់អ្នកដែរ។ ស្តាប់ទៅហាក់ដូចជាអាត្មានិយមបន្តិចហើយ​មែនទេ? ​ កុំទាន់អាលវិនិច្ឆ័យអី!

ចូរសរសេរឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះ នៅលើបន្ទាត់ទំព័រទី២ ក្នុងសៀវភៅនេះ។ បន្ទាប់មកសូមសរសេរឈ្មោះឬបិទតែមឈ្មោះរបស់អ្នក ជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅបន្ទាត់ទីពីរ (នៅក្រោមឈ្មោះ មនុស្សដែលអ្នកបានប្រគល់សៀវភៅនេះជូន)។

ជូនសៀវភៅនេះជាអំណោយសម្រាប់គាត់ ហើយសំណូមពរឱ្យគាត់ អានសៀវភៅនេះឱ្យបានចប់សព្វគ្រប់ ពីព្រោះ ពួកគេក៏ទទួលរងឥទ្ធិពល​ពីមនុស្សដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរ។