គំនិតក្នុងការធ្វើជំនួញរបស់ជនជាតិជ្វីប

$9.6 $8.00

Publish date: 2022-03-19

Category: Management and Leadership

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ស៊ូ សុភក្រ្តា

99 Books Available.

Description:

មេរៀនដ៏អស្ចារ្យពីគម្ពីរតូរ៉ានិងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិជ្វីប គួបផ្សំជាមួយរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលល្បីៗនៅក្នុងពិភពជំនួញសកលលោក