វិធីបង្កើនលុយ

$5.4 $4.50

Publish date: 2022-03-19

Category: Business & Investment

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ស៊ូ សុភក្រ្តា

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅ “វិធីបង្កើនលុយ” នេះ នឹងនាំមិត្តអ្នកអានទៅស្វែងយល់អំពីមេរៀនមួយចំនួនដែលលោកអ្នក​ប្រហែលជា​មិនធ្លាប់បានគិត មិនធ្លាប់បានធ្វើ ឬក៏មិនធ្លាប់បានដឹងផងក៏មិនដឹង។ តាមការណ៍ពិតទៅ នរណាៗក៏អាចក្លាយជាអ្នកមានបានដែរ គ្រាន់តែពួកគេមិនបានដឹងពីវិធីសាស្រ្តនិងរបៀបអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះ។ ការបង្កើនលុយមិនមែនជាការបង្កើតអាជីវកម្មឱ្យបានច្រើន មិនមែនបង្កើនផលិតផលនៅក្នុងហាងរបស់អ្នក ហើយក៏មិនមែនជាការសន្សំលុយទុកឱ្យបានច្រើននោះដែរ។

ការបង្កើនលុយវាមិនខុសអ្វីពីការសាងសង់ជញ្ជាំងឥដ្ឋនោះទេ។ ដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងឥដ្ឋដ៏រឹងមាំមួយបាន យើងត្រូវតែមានឥដ្ឋជាមុនសិន ហើយត្រូវមានស៊ីម៉ងត៍ ខ្សាច់ ទឹក និង​​សម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងត្រូវមានទីតាំងត្រឹមត្រូវដឹងពីរបៀប​សាងសង់​​ជញ្ជាំងនោះឬយើងអាចពឹងពាក់មនុស្សឬជាងដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ក្នុងរឿងមួយនេះក៏បានដែរ។ ងាកមកនិយាយអំពី “វិធីបង្កើនលុយ” វិញ វាគឺជាបណ្ដុំនៃវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗជាច្រើន សម្រាប់ឱ្យមិត្តអ្នកអានបានសិក្សាស្វែងយល់និងយកទៅអនុវត្ត ដើម្បីបង្កើន​លុយរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។