អ្នកអាចធ្វើបាន!

$4.5 $3.75

Publish date: 2021-12-17

Category: Self development

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

សេចក្តីសុខនិងភាពជោគជ័យស្ថិតនៅក្នុងដៃអ្នកហើយ!

ច្រើនដងក្នុងជីវិតនៃការធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំកន្លងមក ក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធ អ្នករៀបរៀង​ អ្នកគិត អ្នកសរសេរបានវិលវល់តែជាមួយនឹងឯកសារ និងការសិក្សាពីបុគ្គលល្បីៗ ដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុង​ជីវិត។

មានរឿងមួយដែលខ្ញុំបានឃើញជានិច្ចប្រៀបបីដូចជាអណ្តាត ភ្លើងដែលគ្មានថ្ងៃរលត់របស់អ្នកទាំងនោះ គឺការជឿជាក់យ៉ាងមោះមុតរបស់ពួកគេ។

ពួកគេជឿជាក់អស់ពីចិត្តថានៅក្នុងលោកនេះ គេធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងព្រោះគេជឿថា «គេធ្វើបាន» ទើបគេទទួលជោគជ័យបានយ៉ាងធំធេងដូច្នេះ។

បន្ទាប់ពីនោះមក ខ្ញុំក៏ខំព្យាយាមរកចម្លើយ និងបច្ចេកទេសល្អៗ ដែលមនុស្សយើងគួរតែយកវាមកប្រើក្នុងការរស់នៅ និងការធ្វើការងារឲ្យកាន់តែបានផលល្អឡើង ហើយចម្លើយទាំងអស់នេះវាស្ថិតនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះហើយ។ ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថា ខ្ញុំអាចមានចំណែកជួយឱ្យអ្នកគ្រប់គ្នាក្រោកឡើង មកធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឱ្យបានសម្រេចដោយដៃរបស់អ្នកផ្ទាល់។ សូមជឿចុះថា «អ្នកប្រាកដជាអាចធ្វើបាន!»។

ទំព័រ 188
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm