៣០វិធីរៀនពូកែ

$4.5 $3.75

Publish date: 2021-12-17

Category: Education & Exam preparation

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

«៣០វិធីរៀនពូកែ ប្រជុំកំពូលទិចនិចរៀនពូកែនិងធ្វើឱ្យបានពិន្ទុច្រើនដោយខ្លួនឯង» អាចប្រើអភិវឌ្ឍខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលមានពេលតិចដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រឡងដោយផ្តោតសំខាន់លើដំណោះស្រាយនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនបែបសកម្មដែល«អានហើយអាចអនុវត្តតាម»បានភ្លាម។
គ្រប់ពាក្យណែនាំសុទ្ធតែជាកំពូលទិចនិចរៀនពូកែ និងបានពិន្ទុច្រើន ហើយបានប្រមូល Tips ដែលជាទិចនិចផ្សេងៗក្នុងការរៀន…។
ប្រជុំ៣០វិធីរៀន វិធីចាំ កត់ត្រា គិត និងអានសៀវភៅ ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឱ្យរៀនពូកែដែលមានដូចជា ៖

  • វិធីរៀនប្រកបដោយភាពឈ្លាសវៃ ដោះស្រាយបញ្ហា និងកែប្រែកំហុសក្នុងការសិក្សា។
  • វិធីកែលម្អខ្លួនឱ្យរៀនពូកែ រៀនអាន រៀនចាំ រៀនគិត
  • វិធីផ្តល់ពាក្យពិភាក្សាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យនៅជាមួយមិត្តភក្តិប្រកបដោយសេចក្ដីសុខ។
  • វិធីអានសៀវភៅឱ្យបានយូរនិងដោះស្រាយបញ្ហាធុញទ្រាន់ក្នុងការអាន​។
  • វិធីស្ដាប់ឱ្យបានផលល្អនិងវិធីសិក្សាពីពិបាកឱ្យទៅជាងាយ ។ល។
សៀវភៅមួយក្បាលនេះបានប្រមូលកំពូលវិធីរៀនពូកែនិងទិចនិចជួយខ្លួនដើម្បីឱ្យរៀនពូកែគ្រប់បែបយ៉ាង។
មិត្តអ្នកអានអាចយកទៅហ្វឹកហាត់បានដោយខ្លួនឯង និងអាចយកទៅអនុវត្តប្រើនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឱ្យពូកែបានដោយខ្លួនឯងភ្លាមៗ។

ទំព័រ 209
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm