សិល្បៈប្រើគំនិតគិតឆ្ពោះទៅមុខ

$2.4 $2.00

Publish date: 2021-12-17

Category: Self development

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

ញុំគាំទ្រគោលការណ៍៤ប្រការគឺគោលការណ៍នៃក្ដីស្រឡាញ់ ប្រាជ្ញា ការបែរមកមើលខ្លួន​​​​ឯង និងភាពរីកចម្រើន ដើម្បីសាងសេចក្ដីសុខឱ្យពិភពលោក។ សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាការប្រមូលការនិយាយរបស់ខ្ញុំដែលបានឱ្យទម្ងន់ទៅលើគោលការណ៍ទី៤គឺ​ គោលការណ៍នៃភាពរីកចម្រើនហើយការដែលខ្ញុំបាននិយាយទាក់ទងនឹងរឿងភាពមានបាន ការអភិវឌ្ឍខ្លួន សេចក្ដីសុខ និងជោគជ័យនោះមិនមែនគ្រាន់តែមើលតាមរយៈទស្សនៈផ្លូវលោកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាការមើលតាមទស្សនៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកខាងមុខ ដែលគួរតែជារឿងដែលមនុស្សភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍។

សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាសៀវភៅដែលល្អបំផុតដែលនិយាយទាក់ទងនឹងទ្រឹស្ដីនៃជោគជ័យ ដែលខ្ញុំហ៊ានអះអាងចំពោះមិត្តអ្នកអានគ្រប់គ្នាដោយភាពជឿជាក់១០០%។ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានវាដដែល​ៗម្ដងហើយម្ដងទៀត។ ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនឹងអាចសម្រេចជោគជ័យពិតប្រាកដនិង អាចអភិវឌ្ឍចិត្តវិញ្ញាណដ៏អាថ៌កំបាំងនិងមានថាមពលបាន។

ទំព័រ 124
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm