វិធីកសាងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

$2.7 $2.25

Publish date: 2021-12-17

Category: Self development

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

ពេលរៀនមិនដែលអង្គុយតុមុខទេ អង្គុយនៅតុក្រោយជានិច្ច។ ឈឺរាល់លើកដែលដឹងថាខ្លួនត្រូវឡើងនិយាយនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃ គឺជាអ្នកដើរតាមដ៏ល្អ មិនដែលធ្វើជាអ្នកណែនាំឡើយ។ ជាមនុស្សដែលស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងពេលដែលប្រជុំសូម្បីតែខ្លួនមានគំនិតល្អៗក៏ដោយ ធ្វើជាអ្នកឧបត្ថម្ភគាំទ្រអ្នកដទៃជានិច្ច។​​ ស្នាដៃរបស់ខ្លួនទេតែឱ្យអ្នកដទៃតាំងមុខជំនួស ជីវិតដើរក្នុងផ្លូវបែបណាក៏បាន មិនធ្វើខ្លួនជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរស្ថានការណ៍ប៉ុន្តែទុកឱ្យស្ថានការណ៍ជាអ្នកធ្វើ ជាមនុស្សខ្លាចការផ្លាស់ប្តូរ ។ល។

បើអ្នកឬមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់គឺជាមនុស្សប្រភេទនេះ​ ឱកាសជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនឹងឈានចូលមកយឺតបំផុត ប៉ុន្តែបើអ្នកមិនចង់រង់ចាំ ជោគជ័យទេនោះ អ្នកអាចបង្កើតវាឡើងដោយខ្លួនឯងបាន ដោយគ្រាន់តែចាប់ផ្តើមពីការសាងទំនុកចិត្តឱ្យខ្លួនឯង ហើយទំនុកចិត្តនឹងក្លាយទៅជាថាមពលជំរុញឱ្យជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

បើអ្នកពិតជាចង់ដឹងថា ការសាងទំនុកចិត្តឱ្យខ្លួនឯងមានថាមពលមហាសាលកម្រិតណា ហើយវិធីត្រូវសាងទំនុកចិត្តដោយរបៀបណានោះ សៀវភៅមួយក្បាលនេះមានចម្លើយគ្រប់ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកឱ្យទទួលជោគជ័យបាន។

ទំព័រ 134
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm