យុទ្ធវិធីការវិភាគមនុស្សនិងការប្រើមនុស្ស

$3 $2.50

Publish date: 2021-12-17

Category: Management and Leadership

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

ធម៌របស់អ្នកដឹកនាំដែលជាគ្រឿងទាក់ទាញចិត្តមនុស្ស ឬធម៌សង្គ្រោះរបស់អ្នកដឹកនាំមាន​ ៤ ប្រការគឺ៖

មានចំណេះដឹងក្នុងការផលិតផ្នែកកសិកម្មក្នុងស្រុកឱ្យរីកចម្រើន
មានការជួយសង្គ្រោះមនុស្ស​ឬចិព្ចឹាមមនុស្សដែលគួរចិព្ចឹាម
មានឧបាយកលជាគ្រឿងទាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រ
ពេលនិយាយស្តី ប្រើវាចាផ្អែមល្ហែមគួរឱ្យទុកចិត្ត។
ធម៌ទាំង ៤ ចំណុចនេះអាចប្រើធ្វើជាគុណសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំ ឬ អ្នកគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

លក្ខខណ្ឌដំបូងរបស់អ្នកដឹនាំ​ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងគប្បីចេះវិភាគមនុស្សនិងចេះប្រើមនុស្ស​។

ខ្ញុំជឿជាក់ថា មេរៀននៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ នឹងអាចជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកអានគ្រប់គ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ។ អ្នកអាចយកនូវចំណុចទាំងនេះទៅរៀនសូត្រនិងទុកជាគន្លឹះ ដើម្បីនឹងកសាងខ្លួនឱ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏មានឥទ្ធិពល។

ខ្ញុំបាទគិតថា វាមិនពិបាកនឹងធ្វើវានោះទេ ព្រោះអ្វីៗខ្ញុំបានសង្ខេបវាទុកជាចំណុចខ្លីៗរួចជាស្រេចហើយ រង់ចាំអ្នកមកអនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។

១ ……… ២ ………៣​……… ចាប់ផ្តើម!

ទំព័រ 138
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm