៤២និស្ស័យដាច់ខាតត្រូវជៀសវាង

$3.9 $3.25

Publish date: 2021-12-17

Category: Self development

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

តើអ្នកដឹងឬទេថា ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមានទនិស្ស័យមិនល្អ​ឬនិស្ស័យអាក្រក់ៗជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចទទួលបាន ជោគជ័យ ហើយមិនបានជួបនឹងភាពរីកចម្រើនទាំងក្នុងការងារនិងជីវិតគ្រួសារ ទាំងដែលពួកគេដឹងខ្លួននិងមិនដឹងខ្លួន ដែលម្នាក់ៗក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះអាចមានអ្នកនៅក្នុងនោះដែរក៏មិនដឹង!

គួរគប្បីផ្លាស់ប្តូរនិស្ស័យមិនល្អឬនិស្ស័យអាក្រក់ៗដែលមានក្នុងផ្នែកផ្សេងៗដើម្បីឈានទៅរកជីវិតថ្មីដែលល្អ ធ្វើអ្វីក៏ទទួលបានជោគជ័យ និងបានល្អសមដូចបំណងប្រាថ្នានិងសមដូចដែលបានតាំងចិត្ត​ ដោយអ្នក គ្រាន់តែអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ព្រមទាំងនាំយកគំនិតទាំង៤២នេះមកអនុវត្ត នោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រសើរឡើងភ្លាម។

ទំព័រ 170
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm